1. Polska 6 lotów
2. Niemcy 2 loty
3. Ukraina 2 loty
4. Wielka Brytania 2 loty